ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος!

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος δίνει τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε άτομα ηλικίας 18-35. Θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018, ενώ η σύμβαση πρακτικής άσκησης θα καταρτισθεί με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Στα πλαίσια της συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών δράσεων με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) […]

Neopolis Team

18 Οκτωβρίου, 2017

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύριος Νιάρχος δίνει τη δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε άτομα ηλικίας 18-35. Θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2018, ενώ η σύμβαση πρακτικής άσκησης θα καταρτισθεί με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

Στα πλαίσια της συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών δράσεων με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), υλοποιεί το πρόγραμμα “Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων” με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα αλλά και στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι ασκούμενοι θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας των τριών φορέων.

Πρακτική Άσκηση – Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιότητας

Οι συνολικές διαθέσιμες θέσεις είναι 32 και αφορούν πρακτική άσκηση για διαφορετικά τμήματα των τριών οργανισμών από τα ακόλουθα πεδία.

ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  – ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ : 6
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : 5
 • ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ : 6
 • ΤΕΧΝΗΣ ΗΧΟΥ : 2
 • ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ : 1
 • ΤΕΧΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ : 1
 • ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : 2
 • ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : 2
 • ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / MARKETING & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ : 3
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 2
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ : 1
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ : 1

ΣΥΝΟΛΟ: 32

Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει από μία δεξαμενή υποψηφίων που θα προκύψει μέσω ξεχωριστής κλήρωσης για κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία, παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ θα ακολουθήσουν από μία έως δύο προσωπικές συνεντεύξεις.

Οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας SNFCC.org/internships, επιλέγοντας το πεδίο που τους αφορά, βάσει του αντικειμένου των σπουδών και ακαδημαϊκών γνώσεων τους και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις πτυχίου ή διπλώματος, καθώς και να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε όλα τα άτομα έως 35 ετών (όσων έχουν γεννηθεί μεταξύ 13/10/1982-14/12/1999), με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση)

Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (π.χ. FCE) – θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική πιστοποίηση

Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο/στα επιλεχθέν(τα) πεδία ή να είναι συναφής – θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι σχετικοί τίτλοι σπουδών

Όσοι επιλεγούν για την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση

Ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει συγχρόνως υποψηφιότητα για έως τρία (3) πεδία σπουδών, εφόσον διαθέτει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, τους οποίους θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στη σχετική φόρμα. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο φόρμας και για 1 έως 3 πεδία σπουδών.

Διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής

Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο), παρουσία συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι πενταπλάσιος του αριθμού των θέσεων, εκτός εάν η θέση για το συγκεκριμένο πεδίο είναι μόνο μία, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κληρώνονται επτά (7) υποψήφιοι. Συνεπώς, εκατόν εξήντα οχτώ (168) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από όλα τα πεδία σπουδών.

Επιπλέον, θα κληρωθούν, εξήντα οχτώ (68) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά θέση και στην περίπτωση που το πεδίο προκηρύσσει μόνο 1 θέση τότε θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

Μόλις ολοκληρωθεί ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις για την επιλογή των 32 ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από ηλεκτρονικό e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στην πρώτη συνέντευξη (βραχεία λίστα) θα κληθούν για την τελική σειρά συνεντεύξεων.

Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή ενημερώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Βασικές πληροφορίες για τους υποψήφιους

 • Διάρκεια προγράμματος πρακτικής άσκησης: 15/12/2017 – 30/06/2018
 • Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 13/10/2017
 • Λήξη υποβολής αιτήσεων: 24/10/2017 (16.00 ώρα Ελλάδος)
 • Κλήρωση υποψηφίων: 30/10/2017
 • Διαδικασία συνεντεύξεων (1ος & 2ος γύρος): Νοέμβριος 2017
 • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω του SNFCC.org/internships
 • Άτομα τα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και Διοίκησης στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ, στην ΕΒΕ και στην ΕΛΣ, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση
 • Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν άνω του ενός πεδίου σπουδών, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τους απαραίτητους τίτλους σπουδών για το κάθε πεδίο αντίστοιχα.

Για ερωτήματα και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

ΔΕΣ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ

Το Reebok x Botter Concept Sneaker Engineered by HP έφερε την καινοτομία στην Εδβομάδα Μόδας του Παρισιού!

ΕΛΛΑΔΑ

H Σκόπελος στις 10 πιο εμβληματικές κινηματογραφικές τοποθεσίες στον κόσμο!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET