fbpx

Πανελλήνιες 2020 | Άκυρος ο «νόμος Γαβρόγλου», έτσι θα εξεταστούν οι μαθητές φέτος!


Αυτό ήταν παιδιά, οι διακοπές των Χριστουγέννων τελείωσαν (πως πέρασαν πάλι τόσο γρήγορα ρε γαμώτο) και ήρθε η  ώρα να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα. Νέο έτος και νέες αλλαγές για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυρίως για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου που θα πληρώσουν ξανά τη νύφη.

Μεταξύ των αλλαγών που θα ισχύσουν τον Ιούνιο του 2020, η πιο σημαντική αφορά το νέο σύστημα εξετάσεων. Οι «πράσινες» και οι «κόκκινες» σχολές που θα διάλεγαν οι μαθητές των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων καταργούνται και μαζί και οι περιφερειακές εξετάσεις για την απόκτηση του απολυτηρίου.

Για να φρεσκάρουμε και λίγο τη μνήμη, γιατί οι αλλαγές είναι πολλές και όσο να πείτε έχουμε χάσει λίγο την μπάλα, οι περιφερειακές εξετάσεις θα ήταν ένα σύστημα που οι μαθητές θα έπρεπε να δώσουν εξετάσεις για το απολυτήριο, με κοινά θέματα σε κάθε περιφέρεια. Τα θέµατα σε κάθε εξεταζόµενο µάθηµα θα προετοιµάζονταν από οµάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά οµάδα και το τελικό διαγώνισµα θα προέκυπτε έπειτα από κλήρωση οµάδας θεµάτων µέσα από ένα µεγαλύτερο πλήθος.

Το σχέδιο που ήταν ιδέα του προηγούμενου υπουργού Παιδείας, δεν θα ισχύσει τελικά καθώς φέτος δεν θα μετρήσει ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και γι’αυτόν τον λόγο τρώει άκυρο με συνοπτικές διαδικασίες.

Αναλυτικά όλα όσα θα ισχύσουν τον Ιούνιο

Οι μαθητές που βρίσκονται έξι μήνες μακριά από τις Πανελλήνιες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Ο τρόπος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας θα είναι με Πανελλαδικές. Δεν θα ισχύσει η ρύθμιση για την εισαγωγή σε Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης, όπως αναφέραμε παραπάνω.

2. Για την εισαγωγή θα μετρήσει μόνο ο βαθμός των Πανελλαδικών και όχι ο βαθμός του απολυτηρίου. Αντίθετα, στις εξετάσεις του 2021 θα μετρήσει ο βαθμός των Πανελλαδικών κατά 90% και κατά 10% ο βαθμός του απολυτηρίου.

3. Όσοι υποψήφιοι από τα παλιά έτη επιθυμούν να δώσουν πάλι Πανελλαδικές, μπορούν είτε με το παλιό σύστημα είτε με αυτό που θα ισχύσει φέτος για πρώτη φορά. Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το παλιό σύστηµα θα διεκδικήσουν ειδικό ποσοστό θέσεων, το οποίο όµως δεν έχει καθοριστεί, γεγονός που έχει προκαλέσει την αγωνία των υποψηφίων, οι οποίοι δεν ξέρουν τι πρέπει να επιλέξουν.

4. ‘Ενα µεγάλο ζητούµενο για τις φετινέε εξετάσεις είναι ο αριθµός των εισακτέων. Ακόµη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, αλλά εάν ισχύσει η πρόταση του υπουργείου να συναποφασίζουν σε αυτό και τα πανεπιστήµια, τότε η µείωση του αριθµού των εισακτέων για φέτος θεωρείται δεδοµένη. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προετοιµαστούν για µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά.

5. Φέτος δεν θα ισχύσει βάση εισαγωγής για τα ΑΕΙ. Το υπουργείο Παιδείας, όπως γνωρίζουμε, εξετάζει το ενδεχόµενο να επαναφέρει το σύστηµα αυτό, χωρίς ακόµη να είναι κάτι σίγουρο. Θα το δούμε αυτό εν καιρώ.

6. Οι µαθητές που δεν θα µπορέσουν να δώσουν Πανελλαδικές τον Ιούνιο (ή δεν θα τις ολοκληρώσουν) για λόγους υγείας ή συνεπεία θανάτου συγγενούς θα λάβουν µέρος στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεµβρίου και στο σύνολο των µαθηµάτων.

7. Στα τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό µάθηµα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας προστίθεται στη βαθµολογία, όπως έχει υπολογιστεί, η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή.

8. Τέλος, όπως συμβαίνει χρόνια τώρα, αν κάποιος υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμολογία που του δίνει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα, τότε προφανώς καταλήγει εκεί που προσδιόρησε πρώτο στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις το 2020

Αναφορικά, λοιπόν, με την υπουργική απόφαση θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

  • Τα θέµατα των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων λαµβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε µάθηµα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις και περιλαµβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντοµης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης).
  • Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες µε εκείνες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και στις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), διατρέχουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης, ελέγχουν ευρύ φάσµα διδακτικών στόχων και είναι κλιµακούµενου βαθµού δυσκολίας. Οι υποψήφιοι απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέµατα.
  • Σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέµα αναλύεται σε υποερωτήµατα, η βαθµολογία που προβλέπεται γι’ αυτό κατανέµεται ισότιµα στα επιµέρους ερωτήµατα, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεµάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθµός για κάθε ένα από αυτά.
  • Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων είναι τρίωρη, εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Πρώτη φορά εξέταση για το μάθημα της Κοινωνιολογίας

Τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, το οποίο θα εξεταστεί πρώτη φορά φέτος, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

α) Η πρώτη οµάδα αποτελείται από δύο θέµατα µε ερωτήσεις διαφορετικών τύπων, µε τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε θέµα βαθµολογείται µε 25 µονάδες.

β) Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από δύο θέµατα ευρείας ανάπτυξης µέσω των οποίων ελέγχονται οι ικανότητες συνθετικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών, τις οποίες απέκτησαν οι υποψήφιοι. Το καθένα από τα δύο θέµατα µπορεί να περιλαµβάνει από 2 έως 4 ερωτήσεις και βαθµολογείται µε 25 µονάδες. Η κατανοµή της βαθµολογίας στις επιµέρους ερωτήσεις κάθε θέµατος µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε τον βαθµό δυσκολίας κάθε ερώτησης.

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET