ΔΕΣ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ

Ο Όμιλος ΟΤΕ αξιοποιεί το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας!

Στο πλαίσιο στρατηγικών προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης.

Neopolis Team

17 Νοεμβρίου, 2022

Πολλοί από εμάς ίσως σκεφτόμαστε τα 3 R, “reduce, reuse, recycle” (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση), ως βασικά βήματα για τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας έχει 6 στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την παραγωγή, τη χρήση, την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση ενός προϊόντος, για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Το μοντέλο αυτό αποτελεί μία σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, το οποίο απαιτεί αλλαγές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους.

Εταιρείες, οργανισμοί, ένα ευρύ φάσμα άλλων ενδιαφερόμενων μερών, και πολίτες λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τη βιωσιμότητα στη λήψη των στρατηγικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών τους αποφάσεων.

Μια από τις πλέον δραστήριες εταιρείες είναι ο Όμιλος ΟΤΕ, ο οποίος έχει ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, εδώ και αρκετά χρόνια, στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία του.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Όμιλο ΟΤΕ και πρόσφατα παρουσιάστηκε το όραμα και οι στρατηγικές προτεραιότητές του, για να είναι ο κορυφαίος πάροχος ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε:

«Οτιδήποτε κάνουμε ή σχεδιάζουμε να κάνουμε, το κοιτάμε μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Από τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις υπηρεσίες μας, μέχρι τα ICT έργα που υλοποιούμε, τους συνεργάτες που επιλέγουμε και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ

Οι προτεραιότητες επικεντρώνονται σε τέσσερις πυλώνες: στην Κλιματική Ουδετερότητα, την Κυκλική Οικονομία σε όλη την αλυσίδα αξίας, τη Συμπερίληψη και τις Ίσες Ευκαιρίες στην Εργασία και την Ψηφιακή Κοινωνία για όλους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει ενσωματώσει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του εδώ και αρκετά χρόνια, πριν ακόμα ψηφιστούν σχετικές νομοθεσίες. Την τελευταία 3ετία μάλιστα, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε υπεύθυνη διαχείριση (επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση / περίπου 90%) των αποβλήτων από όλες τις δραστηριότητες του.

Επιπλέον, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και της διαχείρισης πόρων. O Όµιλος ΟΤΕ χρησιμοποιεί την τεχνολογία για την ανάπτυξη υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αποϋλοποίηση (dematerialization) και στην απανθρακοποίηση (decarbonization) της οικονομίας και τελικά στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ανακατασκευάζει τερματικό εξοπλισμό για πάνω από μια δεκαετία, έχοντας ανακατασκευάσει πάνω από 1,4 εκατ. τεμάχια τερματικού εξοπλισμού.

Από το 2006, ο Όμιλος ΟΤΕ προωθεί την ανακύκλωση στο δίκτυο καταστημάτων του και από το 2012 σε σημαντικά κτίρια γραφείων του, όπου οι καταναλωτές και οι εργαζόμενοι μπορούν να φέρουν για ανακύκλωση κινητές συσκευές, μπαταρίες και μελανοδοχεία. Από το 2006 μέχρι το 2021, ανακυκλώθηκαν πάνω από 1,3 εκατ. τεμάχια κινητές συσκευές και αξεσουάρ και 549 τόνοι μπαταρίες.

Από το 2019, και προτού υπάρξουν σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία #ZEROPLASTIC του Ομίλου ΟΤΕ με στόχο τη μείωση πλαστικών μίας χρήσης, τόσο στο δίκτυο καταστημάτων (κατάργηση πλαστικής σακούλας) όσο και στα μεγάλα κτίρια γραφείων.

Μέχρι και το τέλος του 2021, ο Όμιλος ΟΤΕ συνέβαλε στην εξοικονόμηση 5 εκατ. τεμαχίων πλαστικών μιας χρήσης (όπως πλαστικές σακούλες, πλαστικά μπουκάλια, ποτήρια, καλαμάκια, δοχεία τροφίμων και μαχαιροπήρουνα) σε 8 μεγάλα κτίρια και στο δίκτυο καταστημάτων του στην Ελλάδα. Τα είδη αυτά αντικαταστάθηκαν με χάρτινα ή βιοδιασπώμενα προϊόντα.

Όσον αφορά στην κατανάλωση χαρτιού, τα τελευταία 6 χρόνια ο Όμιλος ΟΤΕ κατάφερε να μειώσει τη χρήση του κατά 41%. Από το 2016, έχουν εξοικονομηθεί 2.374 τόνοι χαρτιού, μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στις συναλλαγές του με τους πελάτες του.

Υλοποιώντας πάνω από το 60% των επενδύσεων του κλάδου, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες κι ένας από τους μεγαλύτερους στη χώρα. Είναι το 10% της κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενώ συνεισφέρει το 2,7% του ΑΕΠ, δημιουργώντας περίπου 75.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, ενώ είναι παρών με τις υπηρεσίες του στα περισσότερα ελληνικά σπίτια:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το αύριο είναι σήμερα. Δεν αρκεί να κάνουμε το ελάχιστο, αυτό που απαιτεί ο Νόμος. Πρέπει να κάνουμε άλματα, για να δούμε ουσιαστική αλλαγή και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Εταιρείες, Πολιτεία και κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά.» πρόσθεσε ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.

(από αριστερά) Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, η Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ, κα. Ντέπη Τζιμέα και η Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ, κα. Σταυρούλα Αγγελοπούλου

O Όμιλος ΟΤΕ, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων του, έχει θέσει πέντε βασικές δεσμεύσεις για το μέλλον:

  • Κλιματική Ουδετερότητα από τη λειτουργία του έως το 2025 και για όλη την αλυσίδα αξίας έως το 2040
  • Μηδενικά απόβλητα από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) από το 2022.
  • Συλλογή 400.000 κινητών συσκευών και αξεσουάρ προς ανακύκλωση ή ανακατασκευή έως το 2024.
  • Τουλάχιστον 30% των ανώτερων και ανώτατων διευθυντικών στελεχών να είναι γυναίκες μέχρι το 2024.
  • Πάνω από 10 εκατ. επωφελούμενοι από δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης από το 2021 έως το 2024.

ΤΙ ΑΛΛΑ;

Είναι viral

Home Alone: Υπολόγισαν πόσα θα ξόδευε σήμερα ο Kevin για τα ψώνια κι απλά γελάμε!

Έρευνες λένε

Οι νέοι δεν ψήνονται να γίνουν μάνατζερ, γιατί δεν αξίζει τόσο άγχος και πίεση!

ΔΕΣ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ

Οι νέες, απολαυστικές μπάρες δημητριακών FITNESS® της Nestlé χωρίς προσθήκη ζάχαρης είναι εδώ!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET