fbpx

Μία ακόμη πρωτιά για την Ελλαδάρα με τους περισσότερους άνεργους πτυχιούχους στην ΕΕ!


Μία ακόμη έρευνα έρχεται να δείξει το σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα μας.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του Κέντρου Αναπτυξιακής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, η Ελλάδα κατείχε για την περασμένη χρονιά την «πρωτιά» για το υψηλότερο ποσοστό ανέργων πτυχιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28. Μάλιστα, για την ίδια χρόνια, ήταν η τελευταία στη σειρά ως προς το ποσοστό των απασχολούμενων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η έρευνα δεν σταμάτησε εδώ, μιας και σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, 3 στους 10 απασχολούμενους που έχουν στα χέρια τους πτυχίο, δουλεύουν σε θέσεις εργασίες που τα προσόντα είναι ελάχιστα.

Καταπώς φαίνεται, οι νέοι πτυχιούχοι δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, κυρίως γιατί υπάρχουν θέσεις χαμηλής εξειδίκευσης, χαμηλής καινοτομίας, με αποτέλεσμα οι υπερπροσοντούχοι να παίρνουν θέσεις εργασίας πολύ κατώτερες και αυτό έχει ως συνέπεια το φαινόμενο του brain-drain (διαρροή εγκεφάλων) αφού αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν καλύτερη δουλειά.

Αυτά υποστήριξε ο διευθυντής του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, Χρήστος Γούλας, τονίζοντας επίσης πως η ανεργία των νέων 20-35 ετών αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι 20%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 5% και στην Ιταλία που έρχεται δεύτερη είναι στο 10%.

«Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν ανταμείβει στο επίπεδο εξειδίκευσης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υιοθετεί ένα μοντέλο που προκρίνει ως ικανοποιητικά προσόντα εργασίας τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τη γνώση της αγγλικής σε επίπεδο Proficiency και απαιτεί προϋπηρεσία και δεξιότητες που αποκτούνται μέσω αυτής, ωστόσο το αντικείμενο εργασίας που προσφέρεται αντιστοιχεί σε απόφοιτο Λυκείου (ISCED 3), ενώ η προσφερόμενη εργασία αμείβεται με μισθό κατώτερο του αποφοίτου Γυμνασίου (ISCED 2). Η συγκεκριμένη τάση διογκώνει τα φαινόμενα του brain-drain (διαρροή εγκεφάλων) και brain-waste (σπατάλη εγκεφάλων). Η αγορά συνεχίζει να αμύνεται για μια οικονομία έντασης εργασίας έναντι μιας οικονομίας έντασης γνώσης».

Για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ πρότεινε το εκπαιδευτικό σύστημα και κυρίως η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση να επικοινωνεί πιο πολύ με τις πολιτικές απασχόλησης.

Από την άλλη, ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Βούτσινος, είπε ότι είναι προβληματική η κατάσταση, αλλά αντιμετωπίσιμη και ως προς το ότι δεν πηγαίνουν πολλοί νέοι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και ως προς το αποτέλεσμα που παράγεται, διότι είναι λίγοι αυτοί που βρίσκουν δουλειά μετά την αποφοίτησή τους.

Τέλος, στο υπουργείο έχουν ένα μελετημένο πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται κυρίως στη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και σε μία αυτονομία στις μονάδες ώστε μαζί με τους τοπικούς παράγοντες να μπορούν να φτιάχνουν τα προγράμματα που χρειάζεται η τοπική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό θα κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως τόνισε.

Ολόκληρη η έρευνα ΕΔΩ

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET