ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

Ίδρυμα Μποδοσάκη: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Υποτροφίες!

Η ευκαιρία σου να κυνηγήσεις τους στόχους της νέας χρονιάς.

Neopolis Team

2 Ιανουαρίου, 2023

Αν ένα από τα New Year’s Resolutions σου είναι να ψαχτείς παραπάνω στις σπουδές σου, τότε σου έχουμε την τέλεια ευκαιρία για να ξεκινήσεις!

Βασική προϋπόθεση να τελειώνεις τις προπτυχιακές σπουδές ή να έχεις πάρει ήδη το πτυχίο σου και να αναζητάς το επόμενο βήμα που θα γεμίσει κι άλλο τη φαρέτρα με ακαδημαϊκά εφόδια και θα σου προσφέρει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι στην αγορά εργασίας.

Όλοι ξέρουμε ότι το μεταπτυχιακό είναι πιο σύνθετη υπόθεση, αλλά το Ίδρυμα Μποδοσάκη έρχεται να την απλουστεύσει διευρύνοντας τα Προγράμματα Υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2023-2024, χαρίζοντας υποτροφίες σε 3 επίπεδα εκπαίδευσης:

1. Μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

2. Μεταδιδακτορική Έρευνα (δες την προκήρυξη ΕΔΩ)

3. Επιστημονική Έρευνα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, για Επιστήμονες που διαμένουν στην Ελλάδα. (δες την προκήρυξη ΕΔΩ)

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές του Ιδρύματος Μποδοσάκη απευθύνεται σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. και καλύπτει περί τις 60 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2023.

Συγκεκριμένα, καλύπτουν το κόστος των διδάκτρων και το κόστος διαβίωσης και αφορούν σε 20 σύγχρονα επιστημονικά πεδία, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 2. Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη – Ρομποτική
 3. Ανάλυση Δεδομένων – Επιστήμη Δεδομένων
 4. Ψηφιακές Τεχνολογίες, Τεχνολογίες Νέφους, Έξυπνες Συσκευές και
  Τεχνολογίες Δικτύων (Η/Υ, Οπτικών, Ασύρματων επικοινωνιών)
 5. Μικροηλεκτρονική & Ενσωματωμένα Συστήματα
 6. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία
 7. Επιστήμη Υλικών, Παραγωγή και διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 8. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 9. Γεωπονία
 10. Βιολογία
 11. Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων
 12. Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής
 13. Αναγεννητική Ιατρική
 14. Μοριακή Ιατρική – Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία
 15. Επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας – Τεχνολογία Τροφίμων
 16. Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού
  Κινδύνου
 17. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
 18. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική
 19. Προστασία Μνημείων
 20. Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών

1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.

2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές που έχουν επιλέξει, καθώς όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για
όλους.

3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να φοιτήσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από αναγνωρισμένο πτυχίο για την αγγλική γλώσσα ή/και για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα είναι απαραίτητη ή δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτηση του.

4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, 3,5/4 μόρια για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια. Για τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημίων άλλων χωρών ισχύει ισότιμη βαθμολογία, όπως αυτή ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, θα ληφθεί υπόψιν κατά την αξιολόγηση και ο Μ.Ο. βαθμολογίας ή βαθμός του μεταπτυχιακού τους διπλώματος.

5. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Αποκλείεται η χρήση του χρόνου της υποτροφίας για τη λήψη ιατρικής ειδικότητας.

6. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

7. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2023 και εξής ανάλογα με την επίσημη έναρξη του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2023, μετά την οποία δε θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση. Η υποβολή. των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά εδώ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, υποτροφίες και λοιπές παροχές δεν δύναται να συνεχίζονται πέραν του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των υποτρόφων. Ως εκ τούτου, οι σπουδές για τις οποίες ζητείται η χορήγηση υποτροφίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του υποτρόφου, τηρουμένης της ελάχιστης διάρκειας σπουδών του οικείου κανονισμού σπουδών.

Αίτηση και Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση του Υποψήφιου

Η αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.bodossaki.gr στο σύνδεσμο εδώ.

Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτογραφία προσώπου του υποψηφίου.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του υποψήφιου όλων των ετών σπουδών, καθώς και πτυχίο/δίπλωμα του Πανεπιστημίου, εάν ο υποψήφιος είναι ήδη πτυχιούχος. Για τους τελειόφοιτους απαιτείται πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας με τον μέσο όρο βαθμολογίας έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8,00. Για τους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές ή κατόχους μεταπτυχιακού, απαιτείται ο τίτλος σπουδών του Πανεπιστημίου ή/και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με τον μέσο όρο βαθμολογίας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Πτυχίο της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει, αποτελέσματα εξετάσεων GMAT & GRE όπου απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πτυχίο ξένης γλώσσας δηλώνεται στην αίτηση του υποψηφίου. Οποιοδήποτε από τα αμέσως ανωτέρω πτυχία δεν είναι διαθέσιμο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να προσκομιστεί κατά το στάδιο οριστικοποίησης της υποτροφίας.

Αίτηση ή αλληλογραφία (email) με τα Πανεπιστήμια (εφόσον είναι διαθέσιμη), στα οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές. Όσες αιτήσεις δεν έχουν ακόμα υποβληθεί, κατατίθενται στο Ίδρυμα αμέσως μετά την υποβολή τους στο Πανεπιστήμιο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές του, απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής, καθώς και αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο, εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να επισυνάψουν, όταν αυτό είναι διαθέσιμο, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα αντίγραφο ερευνητικής πρότασης και λίστα με τους επιβλέποντες καθηγητές του προγράμματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες Ιατροί πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο ερευνητικού πρωτοκόλλου.

Συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου (τουλάχιστον 2) στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο [email protected] από τα ίδια τα μέλη ΔΕΠ. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο συστατικής επιστολής, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, διαφορετικά θα πρέπει με τις συστατικές επιστολές να απαντώνται τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρότυπο.

Βεβαίωση προϋπηρεσίας του υποψήφιου, εφ’ όσον η προϋπηρεσία έχει ορισθεί ως προϋπόθεση για την αποδοχή του στο Πανεπιστήμιο, στο οποίο σκοπεύει να σπουδάσει. Τούτο απαιτείται μόνο για τους υποψήφιους για λήψη πτυχίου ΜΒΑ.

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα (πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου), καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε-3) και βεβαιώσεις δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (έντυπα Ε-9), εφ’ όσον υποβάλλονται, των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών του υποψηφίου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, η οποία εκδίδεται μέσω gov.gr.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποψήφιου, η οποία εκδίδεται μέσω gov.gr, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

Α) έχει/δεν έχει επιλεγεί για χορήγηση και είναι/δεν είναι δικαιούχος άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα και ότι αν επιλεγεί για να λάβει ή αν λάβει στο μέλλον άλλη υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση θα το δηλώσει αμέσως στο Ίδρυμα εγγράφως.

Β) δεν έχει καταδικασθεί, ούτε εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για πράξεις που διώκονται από τον ποινικό νόμο.

Πιο αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της αίτησης, θα βρεις ΕΔΩ

Ποσό και διάρκεια υποτροφίας

(α) Το χορηγούμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας για δαπάνες διαβίωσης είναι:

Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια 550€, εφ’ όσον ο υπότροφος σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του, και 400€, εφ’ όσον σπουδάζει σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του.

Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια στις Η.Π.Α και τον Καναδά 1.000$.

Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη 750€.

(β) Το Ίδρυμα χορηγεί επίσης υποτροφία για δαπάνες διδάκτρων και τυχόν λοιπών εξόδων εγγραφής και φοίτησης στο Πανεπιστήμιο, εφ’ όσον απαιτούνται, έως του ποσού που ορίζεται ως εξής:

Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια έως 3.000€
ετησίως.

Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη έως 8.400€ ετησίως.

Περισσότερα, θα βρεις στην Προκήρυξη για το 51 Πρόγραμμα Υποτροφιών.

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ΠΑΔΑ μετατράπηκε σε πλατό γυρισμάτων για τη σειρά «Κάνε ότι κοιμάσαι» της ΕΡΤ!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Το ΕΚΠΑ ανοίγει παράρτημα στην Κύπρο – Το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που βγαίνει στην Ευρώπη!

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΠΑ: Φοιτητής καταγγέλει ότι δέχτηκε επίθεση φεύγοντας από τη βιβλιοθήκη της σχολής!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET