ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φοιτητικό Επίδομα 2016 | Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά.

Χθες το βράδυ άνοιξε το σύστημα για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων και σίγουρα αυτό αφορά αρκετούς φοιτητές, είτε είναι άνεργοι είτε όχι, καθώς μετά την υποβολή τους, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση για το φοιτητικό επίδομα 2016 το οποίο είναι ύψους 1.000 ευρώ. Στο επόμενο διάστημα θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις […]

Neopolis Team

6 Απριλίου, 2016

Χθες το βράδυ άνοιξε το σύστημα για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων και σίγουρα αυτό αφορά αρκετούς φοιτητές, είτε είναι άνεργοι είτε όχι, καθώς μετά την υποβολή τους, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση για το φοιτητικό επίδομα 2016 το οποίο είναι ύψους 1.000 ευρώ.

Στο επόμενο διάστημα θα βγουν σχετικές ανακοινώσεις και από τις γραμματείες των σχολών.

Προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα 2016

– Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του Νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του.

– Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.

– Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (2015) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

– Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για την χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.

– Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, αν είναι σε πόλη να μην ξεπερνούν τα (200) τ.μ., εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων. (σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο).

– Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά.

– Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση ή διαζευκτήριο, Δικαιούχος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά τον φοιτητή σαν προστατευμένο μέλος.

– Κατ” εξαίρεση Δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ” όσον:

α) είναι από την Κύπρο

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού

γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών

δ) είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

ε) έχουν δικό τους εισόδημα και κάνουν φορολογική δήλωση (σε αυτή την περίπτωση αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και σαν προστατευμένο μέλος στη φορολογική δήλωση του γονέα/των γονέων, τα εισοδήματα του φοιτητή και των γονέων προστίθενται. Επομένως πρέπει να καταθέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα και τη φορολογική δήλωση των γονέων του.

Δικαιολογητικά για το Φοιτητικό Επίδομα 2016

[scis id=”59″]

1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση δικαιούχου, τα οποία χορηγούνται από το γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας

(Αν η αίτηση με τα κατά νόμο δικαιολογητικά κατατεθεί από το φοιτητή χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο γονέα).

(Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον: α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς, β) είναι πάνω από 25 ετών, γ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης δ) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού)

2. Πιστοποιητικό Καλής Επίδοσης (χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος του/της φοιτητή/τριας (απαραίτητη προϋπόθεση να έχει επιτύχει στα μισά μαθήματα του προηγούμενου έτους)

3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τελευταίου Οικονομικού έτους 2016 Εισοδήματα του 2015

(εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί (πέραν του ενός)

4. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

(ο ίδιος ο φοιτητής ή ο γονέας να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200τ.μ με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή που χορηγείται από το Δήμο

7. Επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου

8. IBAN τραπεζικού λογαριασμού (Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/την δικαιούχο)

9. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου που δηλώνει ότι δεν εισέπραξε το στεγαστικό επίδομα στο ίδιο έτος

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Tripadvisor: Δύο παραλίες της Κρήτης στις 25 καλύτερες του κόσμου για το 2023!

ΕΛΛΑΔΑ

«Μάθε πού ψηφίζεις»: Η εφαρμογή που σε ενημερώνει για το εκλογικό σου διαμέρισμα!

ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει πρώτη στην ανεργία νέων η Ελλάδα μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET