Εύδοξος | Η νέα τεράστια αλλαγή που έρχεται!


Εύδοξος – Νέα τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή, από τον Υπουργό Παιδείας, κ. Νίκο Φίλη και βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, στην τροπολογία που κατατέθηκε, αναφέρεται πως οι φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη του δεύτερου πτυχίου θα τους παραχωρείται η δυνατότητα χορήγησης δωρεάν εντύπων διδακτικών συγγραμμάτων.

Μέχρι σήμερα, όσοι είχαν ήδη ένα πτυχίο, δεν είχαν το δικαίωμα της δωρεάν απόκτησης διδακτικών συγγραμμάτων και ήταν αναγκασμένοι να τα πληρώσουν, με αποτέλεσμα να γινεται πιο δύσκολη η παρακολούθηση των μαθημάτων. Για όσους, λοιπόν, σκέφτονται να προχωρήσουν στις σπουδές τους με έναν δεύτερο τίτλο πτυχίου, σίγουρα τα παραπάνω αποτελούν ένα πολύ καλό νέο!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τι αναφέρεται στο άρθρο 37 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195) στο οποίο προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. α) Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα.

β) Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καθώς και η διάταξη της περ. αα) της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α” 195).

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET