ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχεις τσεκάρει τις θέσεις πρακτικής που προσφέρει το ΥΠΕΞ σε 39 Πρεσβείες του κόσμου;

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε θέσεις πρακτικής άσκησης, για όσους φοιτητές επιθυμούν να την ασκήσουν στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν θέσεις σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Αν λοιπόν πληροίτε τις προϋποθέσεις, τότε θα πρέπει να έρθετε σε απευθείας επαφή με την Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει […]

Neopolis Team

7 Μαρτίου, 2019

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε θέσεις πρακτικής άσκησης, για όσους φοιτητές επιθυμούν να την ασκήσουν στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν θέσεις σε Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.

Αν λοιπόν πληροίτε τις προϋποθέσεις, τότε θα πρέπει να έρθετε σε απευθείας επαφή με την Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, στο οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να κοινοποιήσετε και τη Διπλωματική Ακαδημία του υπουργείου Εξωτερικών ( [email protected] ), σημειώνοντας και τη χρονική περίοδο που σας ενδιαφέρει.

Επιπλέον, μην υποβάλλετε αιτήσεις προς μεγάλο αριθμό Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας σεβόμενοι τον κόπο και χρόνο των προς τούτο εντεταλμένων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών να τις εξετάζουν.

Σε κάθε περίπτωση, αν καταφέρετε τελικά να γίνετε δεκτοί από μία Αρχή, τότε θα πρέπει άμεσα να ακυρώσετε τις αιτήσεις που ενδεχομένως έχετε κάνει προς τις άλλες.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν συνέντευξης (και μέσω skype), σε συντονισμό και συνεννόηση με την Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

Έκαστη Αρχή, σε συντονισμό και συνεννόηση με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επιλέγει κατόπιν συνέντευξης (και μέσω skype) τα ονόματα των φοιτητών που μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε αυτή.

Εάν η πρακτική άσκηση εντάσσεται στο πρόγραμμα ERASMUS+, χορηγείται από την Αρχή το προβλεπόμενο από αυτό “Letter of Acceptance“.

Εάν η πρακτική άσκηση διενεργηθεί εκτός ERASMUS+, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι το Ίδρυμα στο οποίο φοιτά προτείνει (με συστατική επιστολή καθηγητή/καθηγήτριας) προς τούτο τον/την  φοιτητή/φοιτήτρια, ή σε χώρες που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS+, η χορήγηση του “Letter of Acceptance” είναι περιττό.

Αν είστε Έλληνες φοιτητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού, τότε κι εσείς πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου που αναφέραμε παραπάνω.

Τέλος, όλοι οι φοιτητές θα πρέπει, προ της επιλογής τους από τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, α) να παραιτούνται εγγράφως από κάθε οικονομική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και β) να μπορούν να αποδείξουν ότι είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα για την περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο.

Αναλυτικά όλες οι θέσεις, όπως τις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Σχολιασμός Έκθεσης 2023: «Θα μπορούσε να ανταποκριθεί και μαθητής της 2ας Λυκείου»!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023: Τι ισχύει φέτος για τη διαδικασία υπολογισμού των συνολικών μορίων!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 | Τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα και οι απαντήσεις τους για φέτος!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET