ΕΛΛΑΔΑ

Ε-ε-έρχεται το δωρεάν Ίντερνετ σε λεωφορεία και πλατείες, 2019 έχουμε αφού!

Εμπρόόός στο δρόμο που χάραξε ο Αντώνης Σαμαράς… Το όνομά του έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μας για πολλούς λόγους, αλλά εκείνος που έχει τα πρωτεία, είναι η υπόσχεση για δωρεάν ίντερνετ σε πλατείες, μέσα μαζικής μεταφοράς και κλειστούς χώρους. Εκείνη τη περίοδο το εν λόγω πρόγραμμα δεν προχώρησε ποτέ, έμεινε όμως η ατάκα για […]

Neopolis Team

6 Μαΐου, 2019

Εμπρόόός στο δρόμο που χάραξε ο Αντώνης Σαμαράς…

Το όνομά του έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό μας για πολλούς λόγους, αλλά εκείνος που έχει τα πρωτεία, είναι η υπόσχεση για δωρεάν ίντερνετ σε πλατείες, μέσα μαζικής μεταφοράς και κλειστούς χώρους. Εκείνη τη περίοδο το εν λόγω πρόγραμμα δεν προχώρησε ποτέ, έμεινε όμως η ατάκα για το δωρεάν WiFi του Σαμαρά.

Όλα αυτά όμως μέχρι σήμερα, αφού το πρόγραμμα παροχής δωρεάν ίντερνετ σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους ανά την επικράτεια, βρίσκεται επιτέλους στην τελική ευθεία. Ως τα τέλη του μήνα, μάλιστα, αναμένεται και η προκήρυξη του διαγωνισμού για τοποθέτηση κεραιών στα ΜΜΜ της Αθήνας.

Πρόκειται για 3.000 σημεία ασύρματης πρόσβασης, με στόχο να καλυφθούν από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές και σημεία ενδιαφέροντος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται νησιά και τουριστικοί προορισμοί.

Είναι σαφές πως η ύπαρξη σημείων με δωρεάν ίντερνετ αποτελεί μια σημαντκική υποδομή για την πρωτεύουσαm (και όχι μόνο), τόσο για τους Έλληνες πολίτες όσο και για το πλήθος τουριστών που την επισκέπτονται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν χρήσιμες πληροφορίες, σημεία ενδιαφέροντος και χάρτες της περιοχής.

Όσον αφορά την προκήρυξη για τον διαγωνισµό αναµένεται να βγει στον αέρα τις επόµενες ηµέρες και θα αφορά την εγκατάσταση σηµείων ασύρµατης πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο σε περίπου 3.000 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για το έργο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δηµοσίων σηµείων ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο», αρχικού προϋπολογισµού 11,8 εκατ. ευρώ και συνολικού προϋπολογισµού 14,8 εκατ. µε το δικαίωµα προαίρεσης. Αντικείµενο του έργου είναι η προµήθεια και εγκατάσταση σηµείων ασύρµατης πρόσβασης-WiFi (hotspots) στο ∆ιαδίκτυο σε όλη τη χώρα και η υποστήριξη της λειτουργίας τους για διάστηµα τουλάχιστον τριών ετών.

Ίντερνετ σε πλατείες, μουσεία, πεζόδρομους

Τα ακριβή σηµεία στα οποία θα εγκατασταθεί το σύστηµα θα υποδειχθούν από τους δήµους και θα αφορούν τόσο υπαίθριους όσο και κλειστούς δηµόσιους χώρους, και συγκεκριµένα πλατείες, πεζόδροµους, παιδικές χαρές, δηµοτικές βιβλιοθήκες, µουσεία κ.λπ. Συνολικά θα εγκατασταθούν 11.600 access points, τα οποία θα κατανεµηθούν σε 2.900 περιοχές σε όλη την επικράτεια. Βασικό χαρακτηριστικό των χώρων που θα επιλεγούν είναι η ιδιαίτερη πληθυσµιακή συγκέντρωση και θα περιλαµβάνουν χώρους συνάθροισης κοινού, χώρους αναµονής-µετακίνησης, χώρους εκδηλώσεων, σηµεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ θα γίνει προσπάθεια να κατανεµηθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική έκταση. Τα σηµεία εγκατάστασης θα υποδειχθούν από τους κατά τόπους δήµους, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αναθέτουσας Αρχής.

Οι προδιαγραφές του δικτύου θα πρέπει να καλύπτουν την ταυτόχρονη σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο τουλάχιστον 50 ατόµων ανά σηµείο ασύρµατης πρόσβασης.

Το δίκτυο διανοµής θα έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης µελλοντικών αναγκών εξοπλισµού αυξηµένων κατά 50%, χωρίς αντικατάσταση ή/και προσθήκη εξοπλισµού. Βάσει του σεναρίου που πρέπει να καλυφθεί, οι πολίτες, εισερχόµενοι στον χώρο κάλυψης, θα ειδοποιούνται ότι βρίσκονται σε περιοχή κάλυψης και θα εισέρχονται σε ένα πόρταλ απ’ όπου θα ενηµερώνονται για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειµένου να συνδεθούν. Οι σχετικές οδηγίες θα παρέχονται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η χρήση του δικτύου στην αρχική φάση δεν θα απαιτεί την εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη, ενώ θα έχει περιορισµό χρόνου, πιθανότατα µίας ώρας συνεχούς σύνδεσης. Επειτα από αυτό το διάστηµα ο χρήστης θα αποσυνδέεται αυτόµατα και θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για να επανασυνδεθεί. Ωστόσο, µελλοντικά η πρόσβαση σε σελίδες πληροφοριακού χαρακτήρα µε εγγραφή δεν θα έχει χρονικό περιορισµό. Για την ολοκλήρωση του έργου θα υπογραφεί συµφωνία-πλαίσιο µε τρεις οικονοµικούς φορείς, η οποία θα έχει διάρκεια τριών ετών και δυνατότητα παράτασης για ακόµη έναν χρόνο.

Ο ΟΑΣΑ λέει “ναι” στην εγκατάσταση hotspots

Δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο για ογδόντα άτοµα εντός των λεωφορείων και των τρόλεϊ θα προσφέρει το έργο της εγκατάστασης ασύρµατων σηµείων πρόσβασης στο Ιντερνετ στα οδικά µέσα αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.

Το έργο περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση περίπου 2.500 σηµείων WiFi, µέσω των οποίων θα παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και στις υπηρεσίες του ΟΑΣΑ (mobile εφαρµογή τηλεµατικής, ηλεκτρονικό εισιτήριο κ.λπ.) εντός των οχηµάτων . Συνολικά θα τοποθετηθούν ρούτερ σε περίπου 2.000 οχήµατα που είναι ενεργά και δροµολογούνται τακτικά, εκ των οποίων περίπου τα 1.500 είναι λεωφορεία. Στα κανονικά λεωφορεία θα τοποθετηθεί ένα σηµείο, ενώ στα αρθρωτά λεωφορεία και τρόλεϊ θα τοποθετηθούν δύο ή τρία σηµεία, προκειµένου να εξυπηρετούνται όλοι οι επιβάτες.

Ο εξοπλισµός θα µπορεί να µεταφερθεί ώστε να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα στα καινούργια λεωφορεία (µόλις αυτά παραληφθούν), ενώ οι προδιαγραφές του συστήµατος θα είναι τέτοιες ώστε να δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης και στο τραµ σε δεύτερο στάδιο. Η αρχική πρόβλεψη του έργου περιελάµβανε και τις 1.100 «έξυπνες» στάσεις τηλεµατικής, οι οποίες ωστόσο εξαιρέθηκαν τελικά, δεδοµένου ότι απαιτούν άλλες προδιαγραφές (καθώς πρόκειται για εκτεθειµένα σηµεία), ενώ απαιτούσαν και άλλη διαχείριση και εγκρίσεις, αφού πρόκειται για έργο Σ∆ΙΤ (Σύµπραξη ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα).

Να τα δούμε όλα αυτά και να μην τα πιστεύουμε…

ΤΑ ΝΕΑ ΣΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ που έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, για κατοχή μαχαιριού!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Πανελλήνιες 2023 ΕΠΑΛ: Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα – Τα θέματα και οι απαντήσεις!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

Τελευταίο τσεκ πριν τις Πανελλήνιες – Τι επιτρέπεται και τι όχι να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι!

ΕΛΛΑΔΑ

Μαθήτριες τηλεφωνούν στη Ζωή για την Τράπεζα Θεμάτων, τους απαντάει κανονικά!

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

12χρονος τελειώνει το πανεπιστήμιο με 5 πτυχία και γράφει ιστορία ως ο νεότερος απόφοιτος!

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ

Φοιτήτρια γέννησε και την επόμενη μέρα πήγε στην ορκωμοσία της, της βγάζουμε το καπέλο!

hashtag

BEST_OF_THE_INTERNET