fbpx

Άλλη μία παγκόσμια διάκριση πέτυχε το ΕΚΠΑ, θα το βλέπουμε με κυάλια σε λίγο!


Με τίτλο THE University Impact Rankings, ο έγκριτος φορέας Times Higher Education του Elsevier δημοσιεύει για πρώτη φορά μια διαφορετική παγκόσμια κατάταξη, με σκοπό την πρωτοποριακή αποτίμηση της οικονομικής και κοινωνικής επίδρασης των Πανεπιστημίων με βάση τους στόχους – δείκτες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Σε αυτή την παγκόσμια κατάταξη, το Εθνικό και Καποδιαστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταφέρνει μια ακόμα σπουδαία διάκριση, αφού βρίσκεται μεταξύ 450 Πανεπιστημίων από 76 χώρες, στις θέσεις 201-300.

Σύμφωνα με την ενημερωτική επιστολή της Times Higher Education προς τις πρυτανικές αρχές του ΕΚΠΑ, η συμπερίληψη του Ιδρύματος είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Συγκεκριμένα, σημείωσαν:

«Η συμπερίληψή σας σε αυτή την κατάταξη είναι από μόνη της ένα μεγάλο επίτευγμα και κατατάσσει το ίδρυμά σας ως παγκόσμια πρωτοπόρο, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή σας, όχι μόνο στην υποστήριξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της μεταφοράς της γνώσης, αλλά και την έμπρακτη ενσωμάτωση τους στις εσωτερικές σας πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες, μέσω της παροχής επαληθεύσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις δραστηριότητές σας.»

Οι στόχοι για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη (SDGs –Sustainable Development Goals), που έχει διατυπώσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είναι συνολικά 15 και μπορείς να τους τσεκάρεις στο https://www.un.org/.

Στην πρώτη αυτή κατάταξη η TIMES HIGHER EDUCATION περιέλαβε και αποτίμησε τους έντεκα από τους δεκαπέντε δείκτες και πιο συγκεκριμένα τους εξής:

SDG3: Καλή Υγεία και Ευεξία
SDG4: Ποιοτική Εκπαίδευση
SDG5: Ισότητα των φύλων
SDG8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
SDG9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
SDG10: Μείωση των Ανισοτήτων
SDG11: Αειφόρες Πόλεις και Κοινότητες
SDG12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
SDG13: Δράση για το Κλίμα
SDG16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυρά Ιδρύματα
SDG17: Σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων

Το ΕΚΠΑ λοιπόν αξιολογήθηκε κατόπιν δήλωσής του, σε πέντε από τους έντεκα στόχους και η βαθμολογία που συγκέντρωσε του έδωσε μία θέση μεταξύ των 300 Πανεπιστημίων, με την σημαντικότερη θετική οικονομική και κοινωνική επίδραση.

Να σημειωθεί πως κάθε Πανεπιστημίο έπρεπε να θέσει στον φορέα της κατάταξης μια σειρά ποιοτικών στοιχείων και τεκμηρίων στην Αγγλική γλώσσα, όπως εκθέσεις, κείμενα πολιτικών κτλ, που να αποδεικνύουν τις προσπάθειες για βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, για την αξιολόγηση του κάθε Πανεπιστημίου ξεχωριστά, έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχουν στοιχεία για τουλάχιστον τέσσερις από τους έντεκα στόχους, με υποχρεωτικό τον SDG17- Σύμπραξη και συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στην κατάταξη THE University Impact Rankings βρίσκονται άλλα δύο Ελληνικά Πανεπιστημία. Αυτά είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις θέσεις 201-300, και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας στη θέση 301+.

Η επιτυχία του ΕΚΠΑ ανήκει σε όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, και ιδιαίτερα στο διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εργάζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, παρά την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του Ιδρύματος. Η άνοδος στις παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι απόρροια της δικής του δουλειάς.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη κατάταξη δεν στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες έρευνας και στη μέτρηση ετεροαναφορών, όπως συμβαίνει με την QS.

Πάντως, κάθε φορά που διαβάζουμε για παρόμοιες διακρίσεις των Πανεπιστημίων μας, στο μυαλό μας έρχεται η πραγματική εικόνα που βιώνουμε καθημερινά, κυρίως στο ΕΚΠΑ, που είναι πλήρως αντικρούομενη με όσα παρουσιάζονται παραπάνω. Κάθε διάκριση καλή είναι όμως και φυσικά ελπίζουμε σε ακόμα περισσότερες!

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET