Δε σταματάει πουθενά το ΕΚΠΑ | Μία ακόμη διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αθηνών!


Ακόμη μια σπουδαία διάκριση για το Εθνικό και Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που συνεχίζει να σημειώνει ένα σερί επιτυχιών. 

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών βρέθηκε στην Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων της QS (Quacquarelli Symonds), η οποία είναι πλέον μία από τις πιο έγκυρες και σημαντικές κατατάξεις στο θέμα της εκπαίδευσης. Για τα αποτελέσματα, βασίστηκε σε πάνω από 97 εκατομμύρια ετεροαναφορές που εντοπίστηκαν σε περισσότερες από 14 εκατομμύρια δημοσιεύσεις και σε 126.000 απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις εργοδοτών και ακαδημαϊκών.

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα εντοπίστηκαν και αξιολογήθηκαν 4.763 πανεπιστήμια από 151 χώρες και τελικά καταρτίστηκε ο πίνακας κατάταξης με τα καλύτερα 1.011 από αυτά. Η QS World University Rankings για το 2019 συμπεριέλαβε Πανεπιστήμια από 85 χώρες με 60 νέες συμμετοχές και 6 ελληνικά Πανεπιστήμια.

Στη φετινή κατάταξη, το ΕΚΠΑ παρέμεινε στις θέσεις 651-700 με εμφανείς ανοδικές τάσεις και στην 3η θέση μεταξύ των έξι ελληνικών Πανεπιστημίων που έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης..

Το ΕΚΠΑ εμφανίζει άνοδο θέσεων συγκριτικά με την περσινή κατάταξη, στα εξής κριτήρια:

Ειδικότερα, στο κριτήριο της Ακαδημαϊκής Φήμης, το ίδρυμα παρουσίασε άνοδο 87 θέσεων και βρέθηκε στην 410η θέση. Επίσης στην έρευνα εργοδοτών ανέβηκε κατά 66 θέσεις και βρίσκεται στην θέση 364. Παράλληλα στο κριτήριο διεθνοποίησης που αφορά τους ξένους φοιτητές το ΕΚΠΑ ανέβηκε 40 θέσεις και βρίσκεται στην θέση 497 της Παγκόσμιας Κατάταξης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο σπουδών, την ακαδημαϊκή φήμη, την εκτίμηση των εργοδοτών για τις ικανότητες των αποφοίτων και την ερευνητική απήχηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η συγκεκριμένη κατάταξη αξιολογεί τα Πανεπιστήμια στους πέντε βασικούς τομείς σπουδών, όπως προσδιορίζονται από τη μεθοδολογία της QS, (Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής και Ιατρικής, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση, Μηχανική και Τεχνολογία) αλλά και σε επιμέρους επιστημονικά πεδία που αποτελούν υποσύνολα των πέντε βασικών.

Για τη γενική κατάταξη των Πανεπιστημίων, χρησιμοποιούνται αναλυτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Ακαδημαϊκή Φήμη μέσω έρευνας ερωτηματολογίων (40%). Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι ερωτήθηκαν για τα κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα πανεπιστήμια, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Στην έρευνα του 2018 χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 83,000 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από ακαδημαϊκούς που προέρχονται από όλον τον κόσμο και σε βάθος πενταετίας. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι αντανακλά την ερευνητική ποιότητα των πανεπιστημίων Το βάρος του κριτηρίου αυτού στη συνολική βαθμολογία είναι 40%.

Έρευνα ερωτηματολογίων εργοδοτών (10%). Πρόκειται για ίδιου τύπου με την προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των αποφοίτων των πανεπιστημίων. Στην έρευνα του 2018 χρησιμοποιήθηκαν πάνω 43.000 ερωτηματολόγια.. Το βάρος του κριτηρίου αυτού είναι 10%.

Αριθμός ετερο-αναφορών ανά καθηγητή (20%). Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό καθηγητών. Στην έρευνα του 2019 αξιοποιήθηκαν 97 εκατομμύρια ετεροαναφορές που εντοπίστηκαν σε περισσότερες από 14 εκατομμύρια δημοσιεύσεις. Στόχος να αξιολογηθεί η ερευνητική επίδραση του κάθε ιδρύματος παγκοσμίως. Το βάρος του συγκεκριμένου κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία είναι 20%.

Λόγος φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ (20%). Το κριτήριο αυτό θεωρείται αποτελεί έναν έμμεσο δείκτη της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει ένα ίδρυμα. Το ειδικό βάρος του δείκτη είναι 20%.

Διεθνής διάσταση (10%). Το κριτήριο αναλύεται σε δύο υπο-κριτήρια, αυτό της αναλογίας των αλλοδαπών φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα (με βάρος 5%) και της αναλογίας των αλλοδαπών μελών ΔΕΠ που εργάζονται στο ίδρυμα (με βάρος 5%). Το κριτήριο αυτό δεικνύει πόσο ελκυστικό είναι το Πανεπιστήμιο σε φοιτητές από το εξωτερικό αλλά και ξένους καθηγητές που επιθυμούν να εργαστούν σε αυτό.

 

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET