fbpx

Αγνώριστο το Μηχανογραφικό 2019 – Τα νέα τμήματα και οι παγίδες για τους υποψήφιους!


Σύγχυση στους φετινούς υποψήφιους έχει προκαλέσει το νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωσή του από το υπουργείο Παιδείας, τα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί είναι αρκετά, ενώ ένα θέμα που έχει πονοκεφαλιάσει τους μαθητές της Γ’ Λυκείου είναι και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίιου.

Φέτος, η επιλογή θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς οι υποψήφιοι θα βρεθούν μπροστά από ένα εντελώς διαφορετικό μηχανογραφικό δελτίο, καθώς τα ΤΕΙ έριξαν αυλαία οριστικά και την θέση τους πήραν νέα πανεπιστημιακά τμήματα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι μαθητές θα πρέπει να ενημερωθούν στα νέα δεδομένα της αγοράς μετά τις αλλαγές που προκύπτουν, ώστε να έχουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους για το περιεχόμενο σπουδών των τμημάτων, τα επαγγέλματα στα οποία οδηγούν, τα μεταπτυχιακά που θα προσφέρουν και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Γι’αυτό και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, ώστε να μην βαράνε το κεφάλι τους στον τοίχο ως μελλοντικοί φοιτητές.

Σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στο Έθνος, τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις τελευταίες συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο φετινό μηχανογραφικό, παρ’όλο που σε λίγο καιρό ξεκινούν οι εξετάσεις.

Με λίγα λόγια, οι μαθητές που δεν έχουν εστιάσει σε έναν συγκεκριμένο στόχο για σπουδές, θα χάσουν τον μπούσουλα. Αν δεν τον έχουν χάσει ήδη, δηλαδή…

Οπως τονίζουν εκπαιδευτικοί που ασχολούνται πολλά χρόνια µε τις Πανελλαδικές και βοηθούν τους µαθητές προκειµένου να συµπληρώσουν το µηχανογραφικό τους, «τα περισσότερα παιδιά δεν έχουν ιδέα τι θα ήθελαν να σπουδάσουν και πολύ περισσότερο δεν γνωρίζουν το περιεχόµενο σπουδών των τµηµάτων που περιέχονται στο µηχανογραφικό».

Επομένως, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς θα πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όσον αφορά τις αλλαγές για το μηχανογραφικό του 2019, έχουμε την κατάργηση του ΤΕΙ Ηπείρου µε 9 τµήµατα, του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων µε 7 τµήµατα, του ΤΕΙ Θεσσαλίας µε 15 τµήµατα και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας µε 12 τµήµατα.

Συνολικά 43 τµήµατα καταργούνται.

Η υλικοτεχνική υποδοµή, οι διδάσκοντες και οι φοιτητές των ΤΕΙ εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο και το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων έχουµε την κατάτµηση των Τµηµάτων ΦΠΨ σε δύο τµήµατα το καθένα.

Ο µαθηµατικός και ερευνητής, Στράτος Στρατηγάκης, τονίζει πως πρόβληµα υπάρχει αυτήν τη στιγµή µε τα νέα τµήµατα, µε επιστηµονικό αντικείµενο που δεν είναι σαφώς προσδιορισµένο και δεν έχουν οριστεί τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων τους. Τέτοια τµήµατα είναι, για παράδειγµα, το Τµήµα Συστηµάτων Ενέργειας στη Λάρισα, το Τµήµα ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών στον Βόλο και το Τµήµα ∆ηµόσιας και Ενιαίας Υγείας στην Καρδίτσα. Αυτά τα τµήµατα, που θα δεχτούν τους πρώτους τους φοιτητές τον Σεπτέµβριο, θα πρέπει άµεσα να έχουν καθορίσει το πρόγραµµα σπουδών τους και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων τους, ώστε να γνωρίζουν οι υποψήφιοι αν θα τα επιλέξουν ή όχι.

Στο µηχανογραφικό θα υπάρχουν και νέα τµήµατα, µε τα οποία όµως δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα, καθώς αποτελούν φυσική συνέχεια των υπαρχόντων τµηµάτων στα ΤΕΙ, όπως για παράδειγµα το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που θα συνεχίσει τη λειτουργία του ως Τµήµα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Το τµήµα είχε και θα έχει έδρα τη Λαµία, έχει εγκαταστάσεις, διδακτικό προσωπικό, πρόγραµµα σπουδών που µπορεί να αναβαθµιστεί, είναι αντίστοιχο για τις µετεγγραφές µε το Τµήµα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και χορηγεί πτυχίο µε συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Αρα οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα δηλώσουν χωρίς να έχουν ενδοιασµούς.

Τέλος, σε κάποια ΑΕΙ θα υπάρχουν νέα τµήµατα, τα οποία όµως έχουν γνωστό επιστηµονικό αντικείµενο, όπως το Τµήµα Ψυχολογίας στα Ιωάννινα, το Τµήµα Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και τα Τµήµατα Μαθηµατικών και Φυσικής στη Λαµία. Τέτοια τµήµατα υπάρχουν και αλλού και άρα οι µαθητές γνωρίζουν το επιστηµονικό αντικείµενο, τις αντιστοιχίες για τις µετεγγραφές και, βέβαια, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που συνοδεύουν το πτυχίο.

Τώρα, το αν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς προβλήµατα µε την έναρξη της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς είναι ένα ζήτηµα που δεν µπορεί να απαντηθεί εκ των προτέρων, καθώς πρέπει να υπάρχουν το προσωπικό, τα κτίρια, τα προγράµµατα σπουδών κ.ά. Τέτοια τµήµατα ίσως θα πρέπει κάποιος να τα αντιµετωπίσει µε προβληµατισµό πριν τα επιλέξει.

Αναλυτικά όλα τα νέα τμήματα

Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών

Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας και Υδροβιολογίας
Τμήμα ΔΙοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίωμων και Γεωργίας
Τμήμα Διαιτολογίας και Ποιότητας Ζωής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Πολτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών
Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολισμικών Σπουδών
Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας
Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Μαθηματικών

ΕΚΠΑ

Κοινωνιολογίας
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου,
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Αειφορίας
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας
Διατροφής και Διαιτολογίας
Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Εθνομουσικολογίας*

Τμήμα Τουρισμού*

Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης*

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

*θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

#ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ

#BEST OF INTERNET

#BEST OF INTERNET