Προκηρύσσονται νέες θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην «VW Αφοί Φιλοσίδη α.ε».


Η εταιρεία «VW Αφοί Φιλοσίδη α.ε.» με έδρα την Αθήνα ζητεί τελειόφοιτο ή πτυχιούχο Πανεπιστημίου-ΤΕΙ-ΙΕΚ για να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση ως «Υπάλληλος Λογιστηρίου».

Περιγραφή θέσης πρακτικής άσκησης:

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Οι Πρακτικά Ασκούμενοι θα Εκπαιδευτούν:

Σε λογιστικές εργασίες

Απαραίτητα Προσόντα:

Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ (WORD, EXCELL κλπ) & Γρήγορη Δακτυλογράφηση

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης:

1 θέση

Τελειόφοιτοι - Πτυχιούχοι:

Πανεπιστημίου - ΤΕΙ - ΙΕΚ

Αίτηση: Κάντε την αίτηση σας αποστέλλοντας βιογραφικό στο e- mail: [email protected]

Θα σου τραβήξουν την προσοχή:Αθανασία Βιδάλη