Δείτε τι θα συμβεί με τις μετεγγραφές φοιτητών που ανήκουν στο ίδιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.


Mε βάση την Γνωμοδότηση του άρθρου 47 που εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ορίζεται πως σκοπός είναι η προαγωγή του αθλητισμού στους νέους φοιτητές και φοιτήτριες σε αθλήματα που έχουν διακριθεί, για αυτό είναι νόμιμη η αιτηθείσα μετεγγραφή, ακόμη και στην περίπτωση τμημάτων που ανήκουν στο ίδιο ΑΕΙ.

Η εν λόγω Γνωμοδότηση εκδόθηκε μετά από ερώτημα της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δείτε αναλυτικά την ερώτηση που τέθηκε: 

«Αν είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4373/2016 στη περίπτωση μετεγγραφής φοιτητή από Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με έδρα στις Σέρρες, στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του ιδίου Α.Ε.Ι.».

Θα σου τραβήξουν την προσοχή:Αθανασία Βιδάλη