Ανακοινώθηκαν 67 νέες θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.


Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό

Σύμφωνα με το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώθηκαν 67 νέες θέσεις πρακτικής άσκησης σε φορείς του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα, δείτε τους κλάδους απασχόλησης: 

  • Επιστήμες Μηχανικών (29 θέσεις)
  • Επιστήμη Πληροφορικής (9 θέσεις)
  • Οικονομικές Επιστήμες (16 θέσεις)
  • Επιστήμες Επικοινωνίας (3 θέσεις)
  • Νομική Επιστήμη (2 θέσεις)
  • Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
  • Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
  • Θετικές Επιστήμες (1 θέση)
  • Επιστήμες Διοίκησης (13 θέσεις)
  • Ευρωπαικές Επιστήμες (1 θέση)

Δείτε εδώ τις αντίστοιχες θέσεις σε κάθε ερευνητικό κλάδο απασχόλησης!

 

Θα σου τραβήξουν την προσοχή:Αθανασία Βιδάλη