Ανακοινώθηκαν 21 νέες θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα.


Σύμφωνα με το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώθηκαν 21 νέες θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές στην Ελλάδα.

Δείτε παρακάτω τους κλάδους απασχόλησης:

  • Δίπλωμα ΙΕΚ (2 θέσεις)
  • Επιστήμες Μηχανικών (1 θέση)
  • Επιστήμη Πληροφορικής (3 θέσεις)
  • Οικονομικές Επιστήμες (4 θέσεις)
  • Επιστήμες Επικοινωνίας (1 θέση)
  • Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
  • Επιστήμες Διοίκησης (6 θέσεις)
  • Τουριστικές Επιστήμες (5 θέσεις)
  • Υπόλοιπες Επιστήμες (3 θέσεις)

Δείτε εδώ αναλυτικά τις αντίστοιχες θέσεις σε κάθε κλάδο απασχόλησης.

Θα σου τραβήξουν την προσοχή:Αθανασία Βιδάλη